В наличии
Програмний продукт "Бухгалтерія" включає технологічну платформу "1С:Підприємство" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія".  Правила ведення обліку налаштовані саме в конфігурації.
6 690 грн.
Заказать товар Задать вопрос

Зміст статті

Особливості

«Бухгалтерія» вирішує завдання, які стоять перед бухгалтерією кожної організації. Мається на увазі ведення обліку, наприклад, формування виписок з «первинки», облік реалізації і т. Д. Програму можна використовувати суто для бухгалтерського і податкового обліку. А ось завдання, які пов'язані з автоматизацією роботи інших підрозділів, вирішуються іншими конфігураціями.

У програму закладено план рахунків для обліку. Це ж стосується організації різних типів обліку - аналітичного, кількісного або валютного. Якщо виникає необхідність, то можна створювати субрахунка, форми аналітичного обліку. Всі дані відображаються в звітах.

Типові операції

Введення документів - це основний метод відображення операцій. Вони відповідають первинним документам. Також можна вводити окремі проводки. Якщо потрібен масовий введення, то використовуються типові операції (це простий механізм автоматизації, який можна без проблем налаштувати під будь-які потреби).

Ведення обліку по декількох підприємствах

«Бухгалтерія» дає можливість вести облік відразу декількох фірм. Для кожної компанії є своя база з інформацією. Вона може бути і однією. Як компанії іноді виступають і приватні підприємці. Це досить зручно, оскільки діяльність декількох підприємств часто взаємопов'язана - використовується однаковий перелік товарів, ті ж місця для зберігання, проводиться робота з одними і тими ж партнерами по бізнесу. А ось обов'язкові звіти формуються окремо.

Матеріально-виробничі запаси

Застосовується все згідно з методичними вказівками, які відповідають законодавчим нормам. «Бухгалтерія» передбачає використання таких методів при вибутті для оцінки запасів:

 • середня собівартість;
 • собівартість запасів, куплених раніше всього;
 • ціна продажу.

При застосуванні другого варіанту ведеться облік партіями. Різні способи оцінки використовуються окремо для кожного варіанту обліку.

Складський облік

Буває кількісний і кількісно-сумовий. Перший варіант передбачає оцінку для обліку. Не важливо, на якому складі знаходиться продукція. Модуль відключається, якщо він не використовується.

Можна реєструвати і звіряти дані після проведення інвентаризації. Вони автоматично зіставляються з обліковими даними. Інвентаризація допомагає виявити надлишки і списати недостачі.

Торгівля

Автоматизовані операції, які використовуються для реєстрації приходу і продажу продукції. Під час реалізації виписується рахунок, який необхідно сплатити, оформляються різні види накладних. Операції, які передбачають оптовий продаж, відображаються як контракти з постачальниками і покупцями.

Якщо говорити про роздрібної торгівлі, то підтримується відображення продажів двох видів: оперативне і за результатами проведеної інвентаризації. Продукція обліковується за цінами двох типів: продажним і покупним.

У «Бухгалтерія» є каталог цін. Вони бувають оптові, дрібнооптові, роздрібні і закупівельні. Завдяки цьому спрощується відображення операцій з продажу та покупок.

Торгівля комісійними товарами

Ведеться автоматичний облік продажу продукції, прийнятої на комісію і переданої на реалізацію. При необхідності відображається передача продукції на субкомісію. Доступна функція розрахунку і відображення винагороди. Вся інформація відображається в звітах.

Тара

Ведеться автоматичний облік тільки багатооборотної тари. Враховується специфіка розрахунку податків. Також можна розрахувати, скільки необхідно заплатити покупцям і продавцям.

Банківські та касові операції

Мається на увазі ведення обліку по руху коштів. Вони бувають готівкою і безготівковими. Допускається введення і друк платіжних доручень, різних видів касових ордерів. Всі розрахунки автоматизовані. Доступна функція внесення готівки на розрахункові рахунки, отримання грошей по чеку, операції з валютою. Коли відображаються суми платежів, вони поділяються на два типи: аванс і оплату. На основі даних формується касова книга необхідного зразка.

Контрагенти

Інформацію по розрахунках можна вести у вітчизняній та іноземній валюті. Різницю розраховують автоматично. Розрахунки ведуться за контрактом і з зазначенням потрібних документів. Для кожного договору - свій варіант ведення.

Основні засоби

Облік здійснюється згідно з законодавчими нормами. Купити «Бухгалтерія»: варто тому, що автоматизовані операції:

 • надходження активів і коштів;
 • прийняття продукції на облік;
 • розрахунку витрат на амортизацію;
 • проведення інвентаризації;
 • удосконалення обладнання;
 • передачі активів третім особам;
 • виведення з експлуатації.

Амортизація, яка нарахована за місяць, може налічуватися на кілька рахунків. Якщо основні засоби використовуються сезонно, то можна застосовувати графіки нарахування амортизації. Для активів, які вважаються малоцінними, призначені операції з передачі в експлуатації і списання з неї.

Виробництво

За допомогою «Бухгалтерія» розраховується вартість продукції, яка випускається не тільки на основному, а й на допоміжному виробництві. Також ведеться облік переробки сировини. Облік товарів, які випущені протягом місяця, здійснюється за запланованою собівартості, а в кінці періоду можна розрахувати фактичну.

Напівфабрикати

Якщо є технологічні процеси, які передбачають проміжні етапи з випуском товарів, то можна вести облік напівфабрикатів і розраховувати їх ціну.

Непрямі витрати

Для того щоб списати непрямі витрати, застосовуються різні варіанти розподілу за категоріями послуг:

 • запланована собівартість;
 • прямі витрати;
 • окремі статті витрат;
 • доходи;;
 • матеріальні витрати;
 • обсяги випуску;
 • витрати на зарплату.

Завдяки тому, що є різні методи списання, працювати з непрямими витратами набагато простіше.

Податок на додану вартість

«Бухгалтерія» дає можливість формувати і реєструвати накладні та додатки до них. Розраховувати ПДВ можна двома способами: відразу ж після проведення документації і в кінці періоду. Щоб контролювати правильність податкового кредиту, відображених під час вступу, ведеться не тільки бухгалтерський, але і податковий облік.

Зарплата, кадровий облік

Підтримується облік руху персоналу. Відображається робота за основним місцем праці та за сумісництвом. Можна включити функцію, що дозволяє вести внутрішніх сумісників.

Автоматизовані наступні процеси:

 • нарахування заробітної плати за окладом;
 • відображення різних типів нарахування;
 • виплата зарплати, перерахування коштів на картку;
 • депонування;
 • розрахунок обов'язкових податків і внесків;
 • формування звітів, які потрібні державним органам.

При розрахунку виплат враховується, скільки працює інвалідів та осіб, що вважаються податковими нерезидентами.

Схеми оподаткування

Підтримуються загальна і спрощена схеми. Якщо говорити про останню, то мова йде про єдиний податок, який може розраховуватися з податком на додану вартість або без нього. Також можна розрахувати єдиний податок для фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Програму «Бухгалтерія» купити в Києві і інших великих містах варто саме тому, що в них працює багато великих і маленьких компаній, облік за якими ведеться одночасно.

Податок на прибуток

Для його розрахунку використовується план рахунків. Особливість реалізації в тому, що реквізити і інформація, що міститься в документі - це складова методики по веденню обліку. Враховуються валові доходи і витрати, основні засоби і т. Д. Такий поділ пояснюється тим, що ведеться окремий облік для кожного типу діяльності. За даними автоматично формуються накладні.

Спрощене оподаткування

Можна реєструвати операції, які відносяться до спрощеною схемою. Використовується документ, де відображений облік доходів і витрат. Інформація формується автоматично для фізичних і юридичних осіб.

Закриття звітного періоду

Автоматизовані операції, які обов'язково виконуються при закритті місяця: переоцінка валюти, списання витрат для майбутнього періоду, розрахунок фінансових результатів. Також є набір звітів, в яких відображаються розрахунки, проведені при закритті місяця.

Типові звіти

Користувачі можуть проаналізувати інформацію по залишках, різним проводках і тому, який оборот рахунків. Можна витягнути різні відомості: оборотно-сальдову, шахову, за рахунком. Також є дані по оборотах, аналізу та картці рахунків. Доступна інформація по субконто - його аналізу, оборотам. Є зведені проводки і головна книга.

Обов'язкові звіти

Вони потрібні для надання менеджменту організації та державним органам. Також можна формувати бухгалтерські та статистичні звіти, декларації для податкових установ.

Звіти для податкових органів можна сформувати в форматі, який затверджений на законодавчому рівні. Всі шаблони надаються і оновлюються відповідно до набором обов'язкової звітності.

Сервісні можливості

Всю інформацію по залишках, які є в касі і на рахунках, розмірами заборгованості кредиторів і дебіторів, можна отримати оперативно і в потрібному форматі.

Доступна швидка перевірка коректності ведення обліку. Завдяки цьому можна аналізувати, чи відповідає введена інформація закладеної методології і законодавчим нормам. Можна знайти помилки, причини їх виникнення. Є поради щодо виправлення помилкових даних.

Серед інших функцій слід виділити можливість пошуку інформації по всіх документах і довідниках, автоматичне завантаження курсу валют, підготовку листів в службу технічної підтримки. Можна автоматично встановлювати оновлення.

Початок роботи

Для цього можна вибрати «Стартового помічника». Він використовується для внесення основних даних.

«Панель функцій» допоможе освоїти систему новим користувача, а досвідченим - більш ефективно виконувати щоденну роботу. Розділи для обліку представлені як схеми з візуалізацією послідовності дій при веденні різних операцій.

Самостійно освоїти програму допоможуть «Поради користувачам». У них є інформація про те, як проводити господарські операції, оформляти документи, наповнювати довідники, формувати звіти.

Версії

Купити програму «Бухгалтерія» можна в двох варіантах, які потрібні для автоматизації обліку: базової та професійної. Перший варіант відрізняється від другого тільки тим, що він одного користувача. Для освоєння програми можна придбати навчальну версію.

Базова версія

Вона має певні обмеження:

 • ведеться тільки одна організація;
 • з базою може працювати тільки один користувач;
 • не можна змінювати програму, тільки оновлювати;
 • не підтримує розподіл баз, робота з різними серверами.

Якщо необхідно вести облік по багатьом компаніям в одній базі, декільком користувачам працювати одночасно, то краще купити «Бухгалтерія» в професійному варіанті, який не має обмежень.

Редакція 1.1

Була випущена в кінці 2007 року. Користувачам надаються механізми для зручності роботи, спеціальні інструменти, які допомагають швидко освоїти програму.

умови покупки

Ознайомитися з цінами можна в прайс-листі.

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Тип Бухгалтерия для Украины
Вернуться к списку